Sprememba trase teka trojk na 12,5 km

n


Letos smo zaradi prenove Poljanske ceste spremenili traso v teku trojk na 12,5 km.

Ta bo potekala od Krekovega trga po Kopitarjevi ulici in Poljanskem nasipu ter preko Ambroževega trga, nato pa spet po Poljanski cesti.

Sprememba je označena tudi na sliki.