Postajališče avtobusa za šolske trojke

n

Avtobus za prevoz tekačev trojk osnovnih in srednjih šol, ki pelje tekače na Livado, bo tudi letos imel svojo postajo na postajališču Drama na Slovenski cesti v smeri proti Trnovem (na sliki označen z znakom Poti).Odhod zadnjega avtobusa bo ob 8.00 uri.