Pot ob žici

Novice

Vaša ocena zadovoljstva 91,4 /100

Spletno anketo o zadovoljstvu in izkušnji na prireditvi je rešilo 2.384 oseb in skupaj ste nam podali vašo oceno zadovoljstva 91,4 od 100 možnih točk. Z drugimi besedami nam je 97% vprašanih podalo oceno dobro ali odlično. To je velik poklon organizatorjem za trdo delo in vzpodbuda za naprej. Potencial prireditve se kaže tudi v dejstvu, da se je 35% vseh udeležencev prireditve udeležilo prvič.

Kar 38% vseh anketirancev prihaja iz Mestne občine Ljubljana, približno tretjina iz okolice Ljubljane, manjša tretjina pa iz oddaljenih krajev. Točno 2/3 vseh vprašanih ima visoko ali še višjo izobrazbo. Populacija na prireditvi Pot ob žici je pričakovano starejša kot na Ljubljanskem maratonu in je povprečna starost 44 let.

Veseli nas podatke, da vas bi kar 88% prišlo na jesenski pohod okoli Ljubljane. Nikoli se ne ve, morda pa se organizator odloči organizirati tudi kakšno jesensko izvedbo. Držimo pesti. Navdušeni smo nad podatkov, da bi kar 99% vseh vprašanih prireditev priporočilo prijatelju. Medtem ko je 90% vprašanih zatrdilo, da se prireditve namerava udeležiti tudi prihodnje leto.

Pohod je družaben dogodek in to potrjuje dejstvo, da se vas je samo 10% vprašanih udeležilo pohoda v samostojni obliki, brez družbe.

Spodbudno je, da je samo 16% vseh prišlo na prireditev sam, z osebnim vozilom, kar 44% vas pa je na prireditev prišlo po več oseb v enem vozilu.

Prireditev je namenjena ohranjanju fizične aktivnosti in razveselil nas je podatek, da se kar 29% vprašanih vsaj 1 krat tedensko rekreira na Poti spominov in tovarištva, kar 57% vseh pa vsaj 2 – 3 krat letno ali večkrat.

Hvala za zaupanje in zadovoljstvo z dogodkom. Vabimo pa vas, da Pot ob žici prehodite kadar koli, ne le v začetku maja. Na voljo so vam brezplačni kartončki za zbiranje žigov, ki jih lahko zbirate tudi virtualno, s pomočjo mobilne aplikacije Pot ob žici. Če prej, se srečamo spet med 8. in 10. majem 2025.