Pot ob žici

Novice

Pridi na meritve SLOfit – odrasli in se vključi v akcijo Telovadi z nami

Zgolj občasna gibalna dejavnost za ohranjanje zdravja in telesne zmogljivosti ne zadošča, zato Svetovna zdravstvena organizacija priporoča, da naj odrasli za znatne koristi za zdravje tedensko izvajajo vsaj od 150 do 300 minut zmerno intenzivne, aerobne telesne dejavnosti (npr. pohodništvo, hitra hoja, tek, kolesarjenje…) ali vsaj od 75 do 150 minut visoko intenzivne, aerobne telesne dejavnosti (oz. enakovredno kombinacijo telesne dejavnosti obeh intenzivnosti). Ob tem bi morali vsaj dva- ali več-krat tedensko izvajati tudi telovadne vaje za krepitev mišic pri zmerni, ali še bolje, pri bolj intenzivni vadbi (npr. vadba za moč na prostem…).

Ob upoštevanju dejstev, da veliko Slovencev teh priporočil ne dosega, smo na MOL – Oddelku za šport za vse manj gibalno aktivne Ljubljančane pripravili brezplačne strokovno vodene skupinske Telovadbe. Telovadbe so pripravljene skladno s strokovnimi priporočili in potekajo na kar tridesetih trim in otokih športa, zunanjih fitnes napravah in večgeneracijskih igriščih ter v Dnevnih centrih aktivnostih za starejše Ljubljana (DCA). S programom želimo k čim bolj redni gibalni dejavnosti za ohranjanje ali krepitev zdravja spodbuditi čim večje število gibalno neaktivnih ali občasno aktivnih prebivalcev Ljubljane.

Pridi na SLOfit meritve odraslih za oceno telesne zmogljivosti in zdravja

Kot novost za vse prebivalce Ljubljane in vadeče v programu Telovadba bomo 15. aprila 2023 v Parku Tivoli (pri kopališču Tivoli) izvedli Meritve za oceno z zdravjem povezane telesne zmogljivosti s testno baterijo SLOfit – odrasli (www.slofit.si; Univerza v Ljubljani, Fakulteta za šport). Ocena bo vključevala meritve vitalne funkcije (arterijski krvni tlak v mirovanju – sistolični in diastolični, frekvenca srca v mirovanju, nasičenost kisika v krvi, presejalni zdravstveni vprašalnik, anamneza zdravstvenega stanja) in meritve antropometrije (telesna višina in masa ter obseg pasu), s katerimi je mogoče oceniti zdravstveno ogroženost. Ocena telesne zmogljivosti pa bo vključevala različne merske naloge za srčno-dihalno vzdržljivost, moč trupa, moč rok, jakost in gibljivost. Na koncu meritev bo vsak udeleženec lahko od strokovno podkovanih merilcev in vaditeljev prejel tudi nasvete za izboljšanje telesne zmogljivosti in s tem tudi zdravja. Meritve bomo ponovili 24. junija 2023.

Kako potekajo meritve SLOfit odrasli, si lahko ogledate v VIDEU.

Na meritve se lahko prijavite do 12. aprila na ljubljanajesport@ljubljana.si.

Informacije: 031 753 333.