Prijavnica

Ime
Priimek
Spol
Letnica rojstva
Država
Naslov
Kraj
Pošta
E-pošta
Klub
GSM
Pričakovan čas teka Skladno z vpisanimi pričakovanimi časi teka bomo udeležence razdelili v tri skupine, za vsako skupino pa bomo pripravili startne bokse.
Koda za popust
Majica: Pri prevzemu startne številke boste lahko vzeli majico poljubne velikosti.
Prijavljam se za testeninko
V petek, 19. 6. 2020, bomo ob 20. uri na Cankarjevem trgu v Škofji Loki organizirali tako imenovano »testeninko«. Gre za druženje tekačev na predvečer teka, ko bomo kuhali sveže testenine, se družili in zabavali ob glasbenem programu. Cena testeninke v predprijavi je 2 evra.
Želim skleniti brezplačno nezgodno zavarovanje in soglašam s pripadajočimi klavzulami. Vzajemna
Nezgodno zavarovanje, za katerega veljajo splošni pogoji SP-KNE-15, ki jih udeleženec v celoti sprejemam, velja za osebe, stare od 18 do 74 let in se sklene za čas od 20. 6. 2020 do 20. 6. 2021.
Strinjam se z izjavo
I Z J A V A: S prijavo potrjujem resničnost podatkov, ki sem jih zapisal/-a v prijavi. Izjavljam, da sem zdrav/-a, vsestransko pripravljen/-a za aktivno udeležbo in zdravniško pregledan/-a. Upošteval/-a bom vsa navodila organizatorja in sodeloval/-a na lastno odgovornost. Potrjujem, da pristajam na tveganja v zvezi z udeležbo na Teku štirih mostov in zato do organizatorja ne bom uveljavljal/-a nikakršnih odškodninskih zahtevkov. Soglašam, da lahko organizatorji prireditve objavijo moje podatke, fotografije, posnetke in izjave v sredstvih javnega obveščanja, ne da bi od mene zahtevali kakršno koli povračilo. Z udeležbo dovoljujem, da organizator moje navedene osebne podatke obdeluje v svojih zbirkah in jih uporablja za statistične obdelave. Organizator bo osebne podatke udeleženca uporabljal in shranjeval skladno z zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/2004 do 113/2005). Navedene osebne podatke lahko organizator hrani in obdeluje neomejeno oziroma do preklica pisne privolitve udeleženca. Udeležencu pripadajo vse pravice skladno z zakonom o varstvu potrošnikov (Ur. l. RS, št. 20/1998 do 114/2006).