Pot ob žici

Novice

S pohodi in teki trojk do dogodka brez odpadkov

OO 64. Pohoda Ljubljana 2022 želi skupaj z udeleženci tudi letos zagotoviti zdravo in čisto okolje, v katerem bodo potekali pohodi in teki.

Trajnostni razvoj ravnanja z okoljem in naziv Ljubljana, zelena prestolnice Evrope 2016, nas spodbuja in zavezuje k organizaciji dogodkov brez odpadkov (ZeroWaste), ker s tem prispevamo k čistemu okolju, učinkoviti rabi virov ter nižjemu ogljičnemu odtisu.

Trase pohodov, tekov ob žici in okrepčevalne postaje bodo opremljene z zabojniki za embalažo in biološke odpadke, na startu in cilju bodo dodani še zabojniki za papir. Na štartu teka trojk pa tudi zabojnik za obleke.

Naši odpadki ne bodo končali v naravi, temveč v zabojnikih za ločeno zbiranje odpadkov in bodo predelani v centru RCERO Ljubljana ter ponovno koristno uporabljeni.

Odpadke odlagamo ločeno v zabojnike, pri tem upoštevamo oznake na zabojnikih in navodila (glej slikico).

Sodeluj pri izvedbi »Pohoda ob žici 2022« kot dogodka brez odpadkov (ZeroWaste).