Razpis

Pohod za vrtce

1. KRAJ PRIREDITVE

Ljubljana, trasa po Poti okoli Ljubljane

2. TERMIN

Četrtek, 8. maj 2025

3. IZVAJALEC

TIMING Ljubljana, društvo za izvedbo športnih programov

4. STARTNO-CILJNA MESTA

Na poti je sedem kontrolnih mest, ki so hkrati startna in ciljna mesta:

  • Šiška - POT ob Koseškem bajerju
  • Vič - POT pod železniškim mostom, Pot Rdečega križa
  • Vič - Murgle (pri teniških igriščih)
  • Rudnik - križišče Peruzzijeve ulice in Jurčkove poti
  • Fužine - POT pri Fužinskem mostu
  • Bežigrad - POT ob Gramozni jami
  • Center - Tivoli, Muzej novejše zgodovine
5. ČAS POHODA

Vrtec se vključi v pohod med 9. in 10. uro na mestu, ki mu najbolj ustreza in ga zaključi na točki, ki jo je prijavil ob prevzemu karatončkov. Cilji bodo odprti do 13. ure.

6. KONTROLNI KARTONČEK

Kontrolne kartončke vrtci predhodno dobijo na TIMING Ljubljana, Staničeva ulica 41 (3. nadstropje), od 1. 4. do 18. 4. 2025, med 8. in 15. uro.

7. PRIZNANJA ZA UDELEŽBO

Vsak udeleženec bo za osvojen kontrolni žig prejel darilo.

8. ZDRAVSTVENA SLUŽBA

Na poti bo poskrbljeno za zdravniško pomoč.

9. VARNOST

Ker poti prečkajo ceste in železniške tire, udeležence prosimo, da kljub skrbi za varnost, ki jo zagotavljata prireditelj in policija, tudi sami skrbijo za lastno varnost.

10. STROŠKI UDELEŽBE

Stroške udeležbe krije vsak udeleženec sam, organizacijo pa Mestna občina Ljubljana.

11. INFORMACIJE IN RAZLAGA RAZPISA

TIMING Ljubljana, društvo za izvedbo športnih programov
Staničeva ulica 41, Ljubljana, e-pošta: info@timingljubljana.si