Pot ob žici

Mestni rekreacijski obroč

Pot spominov in tovarištva, ki jo lahko imenujemo tudi povojni pomnik na čase, ko je Ljubljano obdajala bodeča žica (1941 - 1943), ki so jo skupaj z več kot sto bunkerji postavili italijanski okupatorji, je mestni rekreacijski obroč, ki vsako leto na začetku maja privabi več kot 30.000 udeležencev. Pohod za vse starostne skupine – od vrtcev do odraslih – je speljan po nezahtevni 32,5 km dolgi progi, ki jo je leta 1985 uredila Mestna občina Ljubljana in na kateri je organiziranih osem kontrolnih točk. Kot parkovna površina okoli mesta prebivalcem vse leto omogoča različne vrste rekreacije, zato se pot imenuje tudi Zeleni prstan. Od leta 2016 je Pohod-Pot ob žici razglašen za enoto žive kulturne dediščine.

Začetek poti je prepuščen individualni odločitvi, kakor je odločitev posameznika tudi, kolikšen del poti bo prehodil. Vsaka kontrolna točka je namenjena zbiranju žigov, za celotno prehojeno pot pa udeleženci prejmejo posebna priznanja. Za prehojeno pot prejmete naslednja priznanja:

 • za enkratno prehojeno pot bronasto kolajno;
 • za petkratno prehojeno pot srebrno kolajno;
 • za desetkratno prehojeno pot zlato kolajno.
Pot lahko prehodite na enkrat ali večkrat v več etapah. Kje boste začeli ni določeno. Pričnete lahko tam, kjer vam najbolj ustreza. Vaša naloga je, da zberete vseh devet kontrolnih žigov in zloženko oddate na naslov Timinga Ljubljana. Žige se zbira na posebnem kartončku, ki ga prejmete na TIMINGu Ljubljana, na Staničeva ulici 41, kjer prav tako prevzamete spominske kolajne. Pot je za pohodnike odprta vse leto, na točkah pa so nameščeni tudi stacionarni žigi (OPOZORILO: Ob oz. na žigu ni nameščene blazinice za žigosanje, zato jo je potrebno imeti s seboj.). Žige lahko zbirate tudi s pomočjo mobilne aplikacije Pot ob žici:
 • KT-1: Vič
  KT-1: Vič KT-1: Vič KT-1: Vič
 • KT-2: Šiška
  KT-2: Šiška KT-2: Šiška KT-2: Šiška
 • KT-3: Bežigrad
  KT-3: BežigradKT-3: Bežigrad KT-3: Bežigrad
 • KT-4: Jarše
  KT-4: Jarše KT-4: Jarše KT-4: Jarše
 • KT-5: Polje
  KT-5: Polje KT-5: Polje KT-5: Polje
 • KT-6: Fužine
  KT-6: Fužine KT-6: Fužine KT-6: Fužine
 • Golovec
  KT-G: Golovec KT-G: Golovec
 • KT-7: Rudnik
  KT-7: Rudnik KT-7: Rudnik KT-7: Rudnik
 • KT-8: Livada
  KT-8: Livada KT-8: Livada KT-8: Livada

Spominska prireditev Pohod po Poti ob žici vsako leto poteka v organizaciji Mestne občine Ljubljana v četrtek, petek in soboto pred 9. majem, ko po Evropi zaznamujemo konec druge svetovne vojne.

Prireditev je od vsega začetka povezana z ohranjanjem spomina, povezanega z zgodovino Ljubljane, in je eden od pomembnih gradnikov identitete mesta. Poleg ohranjanja zgodovinskega spomina vsakoletni pohod ljudi spodbuja k aktivnemu in zdravemu načinu življenja, druženju ter skrbi za okolje, v katerem živijo, to se v zadnjih letih kaže tudi v vse večjem številu ljudi, ki se pohoda udeležujejo zaradi športnorekreativnih vzgibov. Priloga: Rzd-01-16-00009-01 Zvrst dediščine: šege in navade 1. IDENTIFIKACIJA ENOTE 2. OPIS ENOTE DEDIŠČINE Maistrova ulica 10, 1000 Ljubljana T: 01 369 59 00 F: 01 369 59 01 1 / 3 Pohodi po trasi žice potekajo od leta 1946. Leta 1957 se je na pobudo okrajnega odbora Zveze borcev narodnoosvobodilne vojne Ljubljana ob I. slovenskem festivalu telesne kulture začel Partizanski pohod ob žici okupirane Ljubljane, ki je imel prvo leto le značaj tekmovanja (ekipe tekačev z nahrbtniki in puškami), v naslednjih letih pa je postal tudi množični oziroma rekreativni pohod z različnimi poimenovanji: Pohod po poteh partizanske Ljubljane (1964–1989), Pohod po poteh svobodne Ljubljane (1990–1993), Objemi naše mesto – Pohod (1994–1996), Pohod Ljubljana (1997–2004) in od leta 2005 Poti ob žici. V času Jugoslavije je bila udeležba na rekreativnem pohodu obvezna za ljubljanske šolarje, študente in številne zaposlene, v samostojni Sloveniji pa je dokončno izgubila 'družbenopolitični' pomen, ki je v Jugoslaviji utrjeval tudi takratno ideološko usmeritev države.

V letu 2023 Pohod organizirano poteka 6. maja, ko so žigi dostopni na spodnjih točkah. Tisti, ki prehodite le del trase, prejmete spominsko značko na Kongresnem trgu, tisti, ki prehodite celotno pot pa prejmete kolajne na vaši štartni in hkrati ciljni točki.

 • KT-1: Vič - POT pod železniškim mostom, Pot Rdečega križa,
 • KT-2: Šiška - POT ob Koseškem bajerju, Kmečka pot,
 • KT-3: Bežigrad - POT ob AMZ Slovenije, Dunajska 128a,
 • KT-4: Jarše - avtobusna postaja LPP, Šmartinska cesta,
 • KT-5: Polje - Trgovina Mercator, Zaloška 168,
 • KT-6: Fužine - POT pri Fužinskem mostu,
 • KT-7: Rudnik - križišče Dolenjske ceste in Peruzzijeve ulice,
 • KT-8: Livada - POT, Hladnikova cesta.