Pot ob žici - Tek trojk

Splošni pogoji

1. Splošno

Organizator in upravljavec spletne strani

TIMING Ljubljana, društvo za izvedbo športnih programov, Staničeva ulica 41, 1000 Ljubljana, ID za DDV: SI17482992, matična št.: 5453968000, e-pošta: info@timingljubljana.si (v nadaljevanju: organizator (za namen izvedbe Pohoda – Pot ob žici in tek trojk) ali upravljavec (za namen uporabe te spletne strani) ali prodajalec ali organizator (za vprašanja v zvezi s Pohodom – Pot ob žici in tek trojk).

Za presojo teh pogojev poslovanja se uporablja slovenska zakonodaja.

2. Pogoji za uporabo spletne strani

Uporaba tega spletnega mesta pomeni ogledovanje vsebin na spletni strani, izpolnjevanje obrazcev na spletni strani, naročanje izdelkov na spletni strani, registracijo kupca, uporabo spletne aplikacije, možnost komentiranja kupcev, druge vrste uporabe glede na vsebine spletnega mesta.

Obiskovalci spletne strani morajo spletno mesto uporabljati odgovorno in brez povzročanja škode. Seznam prepovedanih dejanj, ki je neizključen, obsega:

 • kršiti avtorske pravice tretjih oseb oziroma kršiti druge pravice intelektualne lastnine tako upravljavca kot tretjih oseb,
 • kršiti osebnostne pravice,
 • spodbujati sovraštvo ali nasilna dejanja,
 • spodbujati jemanje nedovoljenih substanc,
 • spodbujati ribarjenje na spletu (phishing),
 • namerno razširjati viruse, črve, pomanjkljivosti, trojanske konje, poškodovane datoteke, potegavščine ali druge vsebine oziroma elemente uničevalne ali varljive narave,
 • uporabljati spletno mesto z namenom nezakonite izmenjave datotek s pomočjo naprednega omrežnega povezovanja enakovrednih računalnikov (peer-to-peer),
 • uporabljati sistem za rudarjenje kripto valut,
 • izvajati druga dejanja, ki kršijo ali spodbujajo ravnanje, ki pomeni kršitev kazenskih
 • predpisov ali drugih veljavnih predpisov in pravic tretjih oseb.

Kršitev navedenih pravil lahko predstavlja nastanek kazenske in odškodninske odgovornosti, prav tako bo imelo za posledico trajno blokado dostopa do spletne strani za kršitelja pravil.

3. Pogoji nakupa

Odgovornosti kupca

 1. Kupec je dolžan zapustiti spletno mesto, če se ne strinja s pogoji poslovanja.
 2. Kupec je dolžan spletno mesto uporabljati na način, da ne povzroča škode spletnemu mestu ali prodajalcu namerno ali iz malomarnosti.
 3. Kupec lahko obvesti prodajalca o tehničnih motnjah ali nedelovanju spletne strani oziroma vsebin, če motenj ali nedelovanja prodajalec zaradi zunanjih vzrokov ne zazna.

Registracija kupca

 1. Kupec je dolžan ob in po registraciji posredovati točne in resnične podatke. Prepovedana je kakršnakoli zloraba tujih osebnih podatkov.
 2. Kupec je dolžan prejeto uporabniško ime in geslo skrbno hraniti in ga ne posredovati tretjim osebam.
 3. Kupec je seznanjen, da lahko prodajalec v primeru uporabe neresničnih podatkov ali zlorabe tujih osebnih podatkov, sproži ustrezne pravne postopke zoper njega. Kupci se lahko registrirajo, če so na dan registracije stari vsaj 16 let.

Odgovornosti prodajalca

Prodajalec odgovarja za delovanje spletne strani in vsebin, ki jih ponuja, razen v primerih višje sile ali drugih vzrokov, na katere nima vpliva. Prodajalec se trudi odpravljati tehnične in vsebinske napake hitro z namenom omogočanja nemotene uporabe spletne strani in vsebin.

Prodajalec ne prevzema odgovornosti in kupec ne more zahtevati morebitnega povračila škode, ki bi mu lahko iz tega nastala, v naslednjih primerih:

 1. škode, ki jo utrpi kupec ob nepravilni uporabi spletnega mesta ali ob neupoštevanju teh pogojev poslovanja,
 2. napak v besedilih,
 3. če spletno mesto ne deluje,
 4. neustreznosti vsebin na spletni strani (vsebine na spletni strani so izključno informativne narave in v nobenem primeru ne morejo nadomestiti mnenj ustreznih strokovnjakov, razen če je to izrecno napisano),
 5. povezav do spletnih mest tretjih oseb (za vsebine na spletnih mestih tretjih oseb prodajalec ne prevzema odgovornosti, zavezuje pa se, da bo povezave izbiral skrbno).

3.1. Prodaja izdelkov in storitev

Izdelki in storitve so podrobno predstavljeni v ponudbi, ki je dostopna na spletni strani prodajalca. Prodajalec ima na spletni strani opredeljene lastnosti ter ceno izdelka, zaloge, morebitne popuste in akcije, načine naročanja in plačila ter pravice kupcev. Kupec je pred potrditvijo naročila seznanjen s temi pogoji poslovanja in se ob naročilu z njimi strinja.

Kupec vpiše podatke, ki so potrebni za pošiljanje izdelkov in izbere izdelek ter količino na spletni strani, kjer je tudi opis izdelka. S klikom na gumb Potrdi in plačilom izdelka ali storitve se med prodajalcem in kupcem sklene prodajna pogodba, katere vsebino in pogoje določajo ti splošni pogoji poslovanja.

Vse cene so izražene v EUR. Ob cenah je navedeno, ali vsebujejo DDV (ter odstotek) ali ne. Prodajalec cene lahko spreminja in veljajo takoj po objavi. Za že potrjena naročila ostanejo v veljavi cene iz naročila. Popusti in promocijske kode se ne seštevajo, razen če je drugače navedeno.

Načini plačila

Prodajalec zagotavlja naslednje možnosti plačila izdelkov in storitev:

 • plačilni nalog / UPN (predračun),

Kupec prejme račun za naročene izdelke iz spletne trgovine fizično ob prejemu naročenih izdelkov, potrdilo za startnino pa na elektronski naslov po opravljenem postopku plačila. Prodajalec hrani račune na sedežu družbe 10 let. Račun je vsakemu kupcu dostopen s predhodno pisno zahtevo na kontaktni elektronski naslov ali navadni naslov prodajalca.

Pošiljanje

Rok pošiljanja izdelkov je do največ 8 delovnih dni po prejemu plačila oziroma naročila. V primeru težav z dobavo izbranega izdelka ali podaljšanja roka dostave, prodajalec kupca o tem ustrezno obvesti in se po potrebi z njim dogovori o podaljšanju roka dostave ali za zamenjavo izdelka ali vračilo kupnine.

Strošek dostave se zaračuna po ceniku pošte. Dostavo opravlja Pošta Slovenije.

Reklamacije

V primeru stvarne napake mora kupec v roku dveh mesecev od trenutka, ko je napako opazil, o tem pisno obvestiti prodajalca. Po poteku dveh let od nakupa, stvarne napake ni mogoče uveljavljati.

Reklamacija mora zajemati:

 1. kontaktne podatke kupca
 2. točno navedbo izdelka ali več izdelkov,
 3. napako, ki se reklamira,
 4. priložen mora biti originalni račun in
 5. izdelek, ki ga reklamirate.

Kupec mora omogočiti prodajalcu, da izdelek pregleda. Prodajalec kupcu odgovori najkasneje v roku 8 dni po prejemu pisne reklamacije. V primeru upravičenosti reklamacije, prodajalec kupcu ponudi odpravo napake, nov izdelek ali možnost odstopa od pogodbe.

Reklamacije lahko kupec posreduje pisno na elektronski naslov info@timingljubljana.si.

Odstop od pogodbe

Potrošnik (kupec) ima pravico, da v roku 14 dni od dneva nakupa, brez navedbe razloga, odstopi od te pogodbe. Rok začne teči z dnem, ko kupec pridobi dejansko posest nad blagom (oziroma zadnjim kosom blaga, če je predmet pogodbe več kosov blaga), če pa gre za digitalno vsebino, ki se dobavi na materialnem nosilcu podatkov, ko prejme materialni nosilec. Pri pogodbi o opravljanju storitve ali dobavi digitalne vsebine, ki se ne dobavi na materialnem nosilcu podatkov, začne odstopni rok teči z dnem sklenitve pogodbe. Da bi se rok za odstop od pogodbe upošteval, zadošča, da je obvestilo v zvezi z uveljavljanjem pravice potrošnika do odstopa od pogodbe poslano pred iztekom odstopnega roka od te pogodbe.

Za uveljavitev odstopa od pogodbe lahko kupci uporabijo obrazec na povezavi: https://www.uradni-list.si/files/RS_-2022-139-03419-OB~P002-0000.PDF

Potrošnik blago vrne ali izroči prodajalcu na njegov naslov brez nepotrebnega odlašanja in v vsakem primeru najpozneje v 14 dneh od dneva, na katerega je potrošnik obvestil prodajalca o odstopu od pogodbe. Rok se upošteva, če potrošnik blago pošlje nazaj pred iztekom 14-dnevnega roka.

Če potrošnik odstopi od te pogodbe, mu podjetje brez nepotrebnega odlašanja in v vsakem primeru najpozneje v 14 dneh od dneva prejetja obvestila o odstopu od te pogodbe povrne vsa prejeta plačila, vključno s stroški dostave (razen dodatnih stroškov zaradi izbire vrste dostave, ki ni cenovno najugodnejša ponujena standardna oblika dostave s strani podjetja). Tako povračilo podjetje izvede z enakim plačilnim sredstvom, kakor je bilo uporabljeno pri izvedbi prvotne transakcije, razen če bi to bilo povezano z občutnimi stroški ali nemogoče.

Stroški neposrednega vračila so v breme kupca. Kupec ne sme neupravičeno zamuditi vračila prejetih storitev ali blaga. Kupec v primeru odstopa od pogodbe ne sme uporabljati digitalne storitve ali je dajati na voljo tretjim osebam. Kupec odgovarja za zmanjšano vrednost blaga zaradi ravnanja z blagom ali storitve, ki ni nujno potrebno za določanje njegove narave, lastnosti in delovanja.

Prodajalec lahko zadrži plačilo, dokler ne prejme vrnjenega blaga ali dokler potrošnik ne pošlje dokaza, da je blago poslal nazaj, odvisno od tega, kateri dogodek se zgodi prej.

V primeru, da je vrnjeni izdelek poškodovan oziroma je kako drugače zmanjšanja njegova vrednost, si prodajalec pridružuje pravico, da zmanjša vrednost vračila celotne kupnine.

V primeru nakupa storitev v okviru dogodkov (npr. prijave na tek) se šteje, da je prodajalec pogodbo v celoti izpolnil, ko nastopi datum začetka dogodka. Kupec se s sprejetjem teh splošnih pogojev s tem izrecno strinja in izrecno privoli, da izgubi pravico do odstopa od pogodbe.

4. Posebni pogoji prijave in udeležbe na teku trojk

To poglavje se uporablja za prijavo in udeležbo na teku trojk. Če to poglavje določa posebna pravila, se uporabljajo pravila iz tega poglavja.

Udeleženec pomeni fizično osebo, ki se prijavi na tek in / ali na njem sodeluje. Vsi udeleženci morajo spoštovati pogoje iz tega poglavja. V nasprotnem primeru si organizator pridržuje pravico odklonitve udeležbe na teku trojk po lastni presoji in brez možnosti vračila morebitnih že prejetih plačil.

Prijava na tek je možna na spletni strani https://www.pohod.si/Prijavnica . Za udeležbo na teku se je potrebno registrirati in prijaviti v skladu s temi splošnimi pogoji. Po uspešno zaključeni prijavi in plačilu bodo udeleženci prejeli potrditveno sporočilo na svoj elektronski naslov, ki bo vsebovalo vse relevantne podatke o transakciji in registraciji. Prijava na tek je dokončna šele po prejemu plačila in izpolnjevanju vseh registracijskih pogojev.

Omejitev starosti za udeležbo na 12 km teku je 16 let, na 29km teku 18 let, doseženih v tekočem letu, skladno s pravili atletske zveze Slovenije in svetovne atletske zveze (WA).

Prevzem štartnega paketa

Prevzem štartnega paketa je možen samo z vavčerjem prijavljenega tekača, v času, ki je sporočen na spletni strani organizatorja in prek e-pošte.

Brezplačne prijave

Določena mesta na teku so lahko po lastni presoji organizatorja dodeljena prek žrebanja ali sodelovanja z dobrodelnimi organizacijami. Udeleženci iz tega naslova ne morejo uveljavljati nobenih pravnih zahtevkov.

Zdravje in varnost

Udeleženci potrjujejo svojo fizično in zdravstveno sposobnost za sodelovanje na teku. Organizator vsem udeležencem priporoča, da se pred tekmo posvetujejo z zdravnikom in ravnajo v skladu z nasvetom zdravnika.

Pravila in obveznosti

S sodelovanjem na teku udeleženci sprejemajo in se strinjajo z vsemi pravili in obveznostmi, ki jih določa organizator. To vključuje tudi upoštevanje vseh navodil in predpisov med dogodkom, ne glede na njihovo obliko.

Obveščanje pred izvedbo teka

Organizator bo udeležence o postopkih, navodilih in morebitnih spremembah v zvezi s tekom obveščal izključno prek registriranega e-naslova udeležencev in svoje spletne strani, zato so udeleženci dolžni slediti obema kanaloma obveščanja. V primeru, da udeleženci ne upoštevajo tega pogoja, so reklamacije ali druge pravne posledice za organizatorja izključene.

Fotografiranje in snemanje

Ker je Pohod – Pot ob žici in tek trojk javni dogodek, ki se odvija na javnih površinah, se obiskovalci in udeleženci zavedajo, da lahko pride do fotografiranja in snemanja dogajanja. Fotografije in posnetki, ki nastanejo na dogodku, so lahko uporabljeni za dokumentiranje in promocijo dogodka. Organizator zagotavlja, da bo uporaba materialov, ki jih izdela organizator, izvedena spoštljivo in v skladu z namenom promocije dogodka. Vse pravice do fotografij in posnetkov, ki jih ustvari organizator ali njegovi pooblaščeni predstavniki, pripadajo organizatorju.

Organizator ne prevzema odgovornosti za fotografiranje ali snemanje, ki ga izvajajo tretje osebe na Pohodu - Pot ob žici in tek trojk. Ker je Pohod javni dogodek, se lahko zgodi, da udeleženci ali obiskovalci dogodka snemajo ali fotografirajo, in za te dejavnosti organizator ne more prevzeti odgovornosti. Udeleženci in obiskovalci, ki ne želijo biti fotografirani ali posneti s strani tretjih oseb, so odgovorni za to, da to jasno izrazijo osebam, ki fotografirajo ali snemajo.

Dostop do svojih fotografij imajo udeleženci s svojo kodo, ki je na startni številki.

Skupinska prijava

V primeru skupinske prijave geslo določi kontaktna oseba. Kontaktna oseba tako samostojno in v celoti odgovarja za vsebine, ki jih vpiše na spletni strani. To vključuje tudi dolžnost seznanitve oseb, katerih osebne podatke kontaktna oseba vnese na ta portal, v zvezi z varstvom osebnih podatkov na tej spletni strani. Kontaktna oseba z vnosom osebnih podatkov tretjih oseb v celoti prevzema odgovornost za pridobitev soglasje teh tretjih oseb za takšno ravnanje. Pri dodajanju tekačev v skupino ali klub je treba vnesti enake osebne podatke so-tekačev kot pri posamični prijavi.

Menjava razdalje

Menjava razdalje je možna brez doplačila, do 19. 4. 2024. Za spremembo razdalje se obrnite na info@timingljubljana.si.

Menjava razdalje je možna brez doplačila tudi ob prevzemu štartnih številk. To je mogoče urediti le na prevzemnem mestu startne številke.

Vračilo prijavnine

Vračilo prijavnine je mogoče do 19.4.2024 v primeru utemeljenega razloga. Obrnite se na na info@timingljubljana.si.

Izključitev odgovornosti

S sodelovanjem na teku trojk udeleženci prevzemajo odgovornost za vse morebitne nevarnosti in tveganja, povezana s tekmovanjem. To med drugim vključuje tudi morebitne poškodbe ali zdravstvene zaplete.

Organizator ne prevzema odgovornosti za bolezen, poškodbe, izgube ali škodo, ki bi lahko nastale med udeležbo na teku. Udeleženci se odpovedujejo pravicam do tožb in kakršnihkoli drugim zahtevkom proti organizatorju zaradi morebitnih poškodb ali drugih zdravstvenih zapletov in smrti, ki so posledica udeležbe na tekmovanju.

Organizator ni odgovoren za kakršno koli izgubo, materialno škodo, druge zahtevke, izdatke ali stroške, ki bi nastali v zvezi z udeležbo na prireditvi.

Organizator si pridržuje pravico do spremembe pogojev, proge ali drugih elementov tekmovanja.

5. Drugi pogoji

Zaščita pravic intelektualne lastnine

Vsi materiali, vključno z logotipi, grafičnimi elementi, besedili, slikami in drugimi vsebinami, objavljenimi na spletni strani Pohoda (materiali) ali na drugih mestih v kontekstu dogodka, so last organizatorja in so zaščiteni z avtorsko pravico in drugimi pravicami intelektualne lastnine. Kakršnakoli uporaba teh materialov brez predhodnega pisnega soglasja organizatorja je strogo prepovedana. To vključuje prepoved reproduciranja, distribuiranja, javnega prikazovanja ali izdelave izpeljanih del na podlagi teh materialov, razen v obsegu, ki je izrecno dovoljen z zakonom ali s pisnim soglasjem organizatorja. Uporaba materialov je dovoljena medijem za namen poročanja o dogodku in osebno rabo (kar vključuje tudi osebne objave na družbenih omrežjih).

Reševanje sporov

V primeru morebitnih sporov se bodo ti primarno reševali po mirni poti. V primeru, da mirna rešitev ne bo možna, je za reševanje spora pristojno sodišče v Ljubljani.