Razpis

Tek trojk za članske in veteranske kategorije Citypark 12,5 km tek in 29 km tek

1. KRAJ PRIREDITVE

Ljubljana, vzhodna trasa Poti okoli Ljubljane

2. TERMIN

Sobota, 10. maj 2025:

 • ob 9.00 bo na Stritarjevi ulici start Citypark 12,5 km teka
 • ob 9.30 bo na Stritarjevi ulici start 29 km teka
3. IZVAJALEC

TIMING Ljubljana, društvo za izvedbo športnih programov

4. PRIJAVE

Prijave so možne do 18. aprila 2025 s pomočjo spletne prijavnice, ki bo objavljena predvidoma januarja 2025.

5. TEKMOVALNE KATEGORIJE CITYPARK 12,5 KM TEKA IN TEKA NA 29 KM

<p hidden>Tek trojk - Citypark 12,5 km tek

 • MA - člani rojeni 2008 - 1985
 • MB - veterani A rojeni 1984 - 1974
 • MC - veterani B rojeni 1973 in starejši
 • ZA - članice rojene 2008 - 1989
 • ZB - veteranke rojene 1988 in starejše
 • MZ - mešana trojka (po spolu)

Tek trojk - 29 km

 • MA - člani rojeni 2005 - 1985
 • MB - veterani A rojeni 1984 - 1974
 • MC - veterani B rojeni 1973 in starejši
 • ZA - članice rojene 2005 - 1989
 • ZB - veteranke rojene 1988 in starejše
 • MZ - mešana trojka (po spolu)

Če vsi člani trojke ne spadajo v isto starostno kategorijo, jih program razvrsti v kategorijo najmlajšega člana.</p>


6. ZDRAVSTVENO POTRDILO

Vsak tekmuje na lastno odgovornost. Priporočamo, da tekači do 30 dni pred tekmovanjem, opravijo preventivni zdravstveni pregled in pridobijo potrditev zdravnika, da so zdravi in pripravljeni na napor. Med tekmovanjem se morajo vsi tekmovalci in tekmovalke podrediti zdravstvenim navodilom članov zdravstvene službe na terenu, vključno z zahtevo po odstopu od nadaljnjega tekmovanja.

7. PRIJAVNINA

<p hidden>Prijavnine ni, plača se le najem čipa, kar znaša 10 EUR za trojko,  (, prav tako majice). Uporaba lastniških čipov ni mogoča. Prijavnino poravnajte do 18. 4. 2025 na številko TRR: SI56 0313 4100 7833 866 in pripišite sklic oziroma dobite plačilni nalog po mailu, ko se boste prijavili preko spletne strani.</p>

8. SPLOŠNA DOLOČILA
 • Tekmovanje bo potekalo po pravilih Atletske zveze Slovenije/Svetovne atletske zveze in tega razpisa.
 • Trojka mora celotno traso (od štarta do cilja) preteči skupaj, pomoč pa lahko nudijo samo člani ISTE trojke. Nepopolne trojke bodo diskvalificirane.
 • Stroške udeležbe krijejo ekipe same, organizacijo tekmovanja pa Mestna občina Ljubljana.
 • Dvig štartnih številk in čipov bo v četrtek, 8. 5. in petek, 9. 5. od 13. do 19. ure ter v soboto, 10. 5. med 7. in 9.30 uro na Kongresnem trgu (pri Sidru). <p hidden>
 • Starta Teka trojk na Citypark 12,5 teka in 29 km bosta na Stritarjevi ulici, cilja pa na Kongresnem trgu. Trasi teka trojk na Citypark 12,5 km teka in 29 km ostajata enaki.</p>
 • Garderobni prostor bo na razpolago v šotoru na Kongresnem trgu (ob spomeniku Sprave). Garderobo oddate v posebni vrečki, na katero napišemo vašo startno številko. Po teku pa jo lahko prevzamete izključno ob predložitvi štartne številke. Tuši bodo zagotovljeni v bazenu Tivoli, Celovška cesta 25 med 7. in 13. uro. Vstop v garderobe bo dovoljen le tekačem s startno številko. Za shranjevanje obleke organizator ne jamči.
 • Razglasitev in podelitev priznanj prvim trem ekipam v absolutni kategoriji bo ob 11.30 na osrednjem odru na Kongresnem trgu. Vse ekipe ob prevzemu startnih številk prejmejo spominske majice 67. Pohoda 2025.
 • Neuradni rezultati bodo izobešeni na oglasni tabli na Kongresnem trgu. Uradni rezultati bodo na razpolago takoj po tekmovanju na tej strani.
 • Pritožbena komisija bo delovala na dan tekmovanja v cilju na Kongresnem trgu med 9.30 in 13. uro. Pritožbena komisija sprejema samo pisne pritožbe s kavcijo v višini 40 EUR, ki se zadrži, če je pritožba zavrnjena. Pisno pritožbo je treba vložiti v 30 minutah po uradni objavi rezultatov. Odločitev pritožbene komisije je dokončna. Na to odločitev ne obstaja nadaljnja pravica do pritožbe.
9. INFORMACIJE IN RAZLAGA RAZPISA

TIMING LJUBLJANA, društvo za izvedbo športnih programov
Staničeva ulica 41, Ljubljana, info: info@timingljubljana.si