Razpis

Tek trojk za članske in veteranske kategorije 12,5 in 29km

1. KRAJ PRIREDITVE

Ljubljana, vzhodna trasa Poti okoli Ljubljane

2. TERMIN

Sobota, 6. maj 2023, s startom ob 9. uri na 12,5 km in ob 9.30 na 29 km, obakrat na Stritarjevi ulici

3. IZVAJALEC

TIMING Ljubljana, društvo za izvedbo športnih programov

4. PRIJAVE

Prijave so možne do 20. aprila 2023

5. TEKMOVALNE KATEGORIJE NA 12,5 IN 29 KM

Tek trojk na 12,5 km

 • MA - člani rojeni 2007 - 1984
 • MB - veterani A rojeni 1983 - 1973
 • MC - veterani B rojeni 1972 in starejši
 • ZA - članice rojene 2007 - 1988
 • ZB - veteranke rojene 1987 in starejše
 • MZ - mešana trojka (po spolu)

Tek trojk na 29 km

 • MA - člani rojeni 2004 - 1984
 • MB - veterani A rojeni 1983 - 1973
 • MC - veterani B rojeni 1972 in starejši
 • ZA - članice rojene 2004 - 1988
 • ZB - veteranke rojene 1987 in starejše
 • MZ - mešana trojka (po spolu)

Če vsi člani trojke ne spadajo v isto starostno kategorijo, jih program razvrsti v kategorijo najmlajšega člana.


6. ZDRAVSTVENO POTRDILO

Vsak tekmuje na lastno odgovornost. Priporočamo, da tekači do 30 dni pred tekmovanjem, opravijo preventivni zdravstveni pregled in pridobijo potrditev zdravnika, da so zdravi in pripravljeni na napor. Med tekmovanjem se morajo vsi tekmovalci in tekmovalke podrediti zdravstvenim navodilom članov zdravstvene službe na terenu, vključno z zahtevo po odstopu od nadaljnjega tekmovanja.

7. PRIJAVNINA

Prijavnina znaša 10 EUR za trojko (čipi so vključeni v prijavnini, prav tako majice). Uporaba lastniških čipov ni mogoča. Prijavnino poravnajte do 20. 4. 2023 na številko TRR: SI56 0313 4100 7833 866 in pripišite sklic oziroma dobite plačilni nalog po mailu, ko se boste prijavili preko spletne strani.

8. SPLOŠNA DOLOČILA
 • Tekmovanje bo potekalo po pravilih Atletske zveze Slovenije/Svetovne atletske zveze in tega razpisa.
 • Trojka mora celotno traso (od štarta do cilja) preteči skupaj, pomoč pa lahko nudijo samo člani ISTE trojke. Nepopolne trojke bodo diskvalificirane.
 • Stroške udeležbe krijejo ekipe same, organizacijo tekmovanja pa Mestna občina Ljubljana.
 • Dvig štartnih številk in čipov bo v četrtek, 4. 5. in petek, 5. 5. od 13. do 19. ure ter v soboto, 6. 5. med 7. in 9.30 uro na Trgu republike.
 • Starta Teka trojk na 12,5 in 29 km bosta na Stritarjevi ulici, cilja pa na Kongresnem trgu. Trasi teka trojk na 12,5 km in 29 km ostajata enaki.
 • Garderobni prostor bo na razpolago v šotoru na Trgu republike. Garderobo oddate v posebni vrečki, na katero napišemo vašo startno številko. Po teku pa jo lahko prevzamete izključno ob predložitvi štartne številke. Tuši bodo zagotovljeni v bazenu Tivoli, Celovška cesta 25 med 7. in 13. uro. Vstop v garderobe bo dovoljen le tekačem s startno številko. Za shranjevanje obleke organizator ne jamči.
 • Razglasitev in podelitev priznanj prvim trem ekipam v absolutni kategoriji bo ob 11.30 na osrednjem odru na Kongresnem trgu. Vse ekipe prejmejo spominske majice 65. Pohoda 2023 ob prevzemu startnih številk.
 • Neuradni rezultati bodo izobešeni na oglasni tabli na Kongresnem trgu. Uradni rezultati bodo na razpolago takoj po tekmovanju na tej strani.
 • Pritožbena komisija bo delovala na dan tekmovanja v cilju na Kongresnem trgu med 9.30 in 13. uro. Pritožbena komisija sprejema samo pisne pritožbe s kavcijo v višini 40 EUR, ki se zadrži, če je pritožba zavrnjena. Pisno pritožbo je treba vložiti v 30 minutah po uradni objavi rezultatov. Odločitev pritožbene komisije je dokončna. Na to odločitev ne obstaja nadaljnja pravica do pritožbe.
9. INFORMACIJE IN RAZLAGA RAZPISA

TIMING LJUBLJANA, društvo za izvedbo športnih programov
Staničeva ulica 41, Ljubljana, info: info@timingljubljana.si