Razpis

Rekreativni pohod 34 km

1. KRAJ PRIREDITVE

Ljubljana, trasa po Poti okoli Ljubljane v dolžini 34 km

2. TERMIN

Sobota, 10. maj 2025

3. IZVAJALEC

TIMING Ljubljana, društvo za izvedbo športnih programov

4. ŠTARTNO-CILJNA MESTA

Na poti je osem kontrolnih mest, ki so hkrati štartna in ciljna mesta:

  • KT-1: Vič - POT pod železniškim mostom, Pot Rdečega križa
  • KT-2: Šiška - POT ob Koseškem bajerju, Kmečka pot
  • KT-3: Bežigrad - POT ob AMZ Slovenije, Dunajska 128a
  • KT-4: Jarše - avtobusna postaja LPP, Šmartinska cesta
  • KT-5: Polje - Trgovina Mercator, Zaloška 168
  • KT-6: Fužine - POT pri Fužinskem mostu
  • KT-GOLOVEC
  • KT-7: Rudnik - križišče Dolenjske ceste in Peruzzijeve ulice
  • KT-8: Livada - POT, Hladnikova cesta
5. ČAS POHODA

Startna mesta bodo odprta od 6. ure, cilji pa bodo odprti do 17. ure.

6. VKLJUČITEV NA TRASO IN KONTROLNI KARTONČKI

Vsak udeleženec se lahko vključi v rekreativni pohod na mestu, ki mu najbolj ustreza in tam dobi brezplačen kontrolni kartonček ali uporabi mobilno aplikaciji Pot ob žici. Pohoda se ni mogoče udeležiti s kolesom.

7. PRIZNANJA ZA UDELEŽBO

Vsak udeleženec, ki bo opravil celotno pot v dolžini 34 km, bo dobil posebno kolajno.

8. ZDRAVSTVENA SLUŽBA

Na poti bo poskrbljeno za zdravniško pomoč.

9. VARNOST

Ker poti prečkajo ceste in železniške tire, udeležence prosimo, da kljub skrbi za varnost, ki jo zagotavljata prireditelj in policija, tudi sami skrbijo za lastno varnost.

10. STROŠKI UDELEŽBE

Stroške udeležbe krije vsak udeleženec sam, organizacijo pa Mestna občina Ljubljana.

11. INFORMACIJE IN RAZLAGA RAZPISA

TIMING Ljubljana, društvo za izvedbo športnih programov
Staničeva ulica 41, Ljubljana, e-pošta: info@timingljubljana.si