Razpis

Tek trojk za srednje šole na 3km

1. KRAJ PRIREDITVE

Ljubljana, center mesta

2. TERMIN

Sobota, 11. maj 2024, s startom ob 9. uri na Galjevici

3. IZVAJALEC

TIMING Ljubljana, društvo za izvedbo športnih programov

4. PRIJAVE

Prijave so možne do 19. aprila 2024.

5. TEKMOVALNE KATEGORIJE
  • M2 - mladinci, rojeni l. 2005 in mlajši
  • Z2 - mladinke, rojene l. 2005 in mlajše
  • MZ2 - mešana trojka (po spolu)
6. URE ŠTARTOV
  • M2 - mladinci, rojeni l. 2005 in ml. ob 9.00
  • Z2 - mladinke, rojene l. 2005 in ml. ob 9.00
  • MZ2 - mešana trojka (po spolu) ob 9.00
7. PRAVICA NASTOPA

Pravico nastopa na teku trojk za srednje šole imajo vsi tekmovalci/tekmovalke, ki so dijaki/dijakinje srednjih šol iste šole in so redno vpisani.

8. PREVOZI NA START

Prevoz tekmovalcev za Tek trojk na 3 km do Osnovne šole Oskar Kovačič, Ob dolenjski železnici 48 bo organiziran z avtobusi Ljubljanskega potniškega prometa. Odhod zadnjega avtobusa bo ob 8. uri s postajališča Drama na Slovenski cesti v smeri proti Trnovem.

9. SPLOŠNA DOLOČILA
  • Tekmovanje bo potekalo po pravilih Atletske zveze Slovenije/Svetovne atletske zveze in tega razpisa.
  • Trojka mora celotno traso (od štarta do cilja) preteči skupaj, pomoč pa lahko nudijo samo člani ISTE trojke. Nepopolne trojke bodo diskvalificirane.
  • Prijavnine ni, ostale morebitne stroške udeležbe krijejo šole, ki ekipe prijavljajo, organizacijo tekmovanja pa Mestna občina Ljubljana.
  • Dvig štartnih številk in čipov bo v četrtek, 9. 5. in petek, 10. 5. od 13. do 19. ure ter v soboto, 11. 5. med 7. in 8. uro na Kongresnem trgu (pri Sidru).
  • Tekmovalci in tekmovalke bodo na startu športno opremo oddali v vreče, ki bodo prepeljane v garderobni prostor na Kongresnem trgu (pri spomeniku Sprave). Za športno opremo, oddano na startu, organizator ne jamči!
  • Startno mesto bo pri Osnovni šoli Oskar Kovačič, Ob dolenjski železnici 48, cilj pa na Kongresnem trgu.
  • Razglasitev in podelitev kolajn prvim trem uvrščenim ekipam bo takoj po prihodu v cilj na Kongresnem trgu. Vsi tekmovalci prejmejo za udeležbo spominsko majico 66. Pohoda 2024.
  • Neuradni rezultati bodo izobešeni na oglasni tabli na Kongresnem trgu, uradni rezultati pa bodo objavljeni takoj po tekmovanju na naši spletni strani.
  • Pritožbena komisija bo delovala na dan tekmovanja v cilju na Kongresnem trgu med 9.30 in 13. uro. Pritožbena komisija sprejema samo pisne pritožbe s kavcijo v višini 40 EUR, ki se zadrži, če je pritožba zavrnjena. Pisno pritožbo je treba vložiti v 30 minutah po uradni objavi rezultatov. Odločitev pritožbene komisije je dokončna. Na to odločitev ne obstaja nadaljnja pravica do pritožbe.
10. INFORMACIJE IN RAZLAGA RAZPISA

TIMING LJUBLJANA, društvo za izvedbo športnih programov
Staničeva ulica 41, Ljubljana, e-pošta: info@timingljubljana.si