Prijavnica za Tek trojk

Prijavnica

Odgovorna oseba

Ekipa

Tekmovalec 1

Tekmovalec 2

Tekmovalec 3

Opozorilo: S podpisom potrjujem, da so vsi podatki v prijavnem obrazcu resnični. Izjavljam, da sem zdrav(a), vsestransko pripravljen(a) za tekmovanje in da sem seznanjen(a) s priporočilom organizatorja, da tekači do 30 dni pred tekmovanjem opravijo zdravniški pregled in pridobijo potrditev zdravnika, da so zdravi in pripravljeni na napor. Upošteval(a) bom vsa navodila organizatorja. Tekmoval(a) bom na lastno odgovornost. Seznanjen(a) sem z nevarnostmi in tveganji, do katerih lahko pride med tekmovanjem, in izjavljam, da v primeru kakršne koli škode, ki bi jo utrpel(a) v zvezi z udeležbo na tej prireditvi, ne bom tožil(a) ali zahteval(a) nadomestila od organizatorja oziroma od mesta Ljubljana. Seznanjen(a) sem, da organizator ni odgovoren za kakršno koli izgubo, materialno škodo, druge zahtevke, izdatke ali stroške, ki bi nastali v zvezi z mojim sodelovanjem na prireditvi.

Prireditev je javnega značaja. Strinjam se, da Timing Ljubljana uporabi osebne podatke, ki sem jih vnesel(a) na ta obrazec, za administrativne namene povezane z mojim sodelovanjem na tej prireditvi. Soglašam, da lahko ime, priimek in letnico rojstva iz te prijavnice ter rezultat tekmovanja objavi v sredstvih javnega obveščanja in na spletni strani prireditve, vključno z mojimi fotografijami, filmskimi in video posnetki in intervjuji, ne da bi zato potrebovali moje posebno dovoljenje. Strinjam se z obdelavo osebnih podatkov, po pogojih objavljenih v Politiki zasebnosti.