Pot ob žici

Novice

Telovadi z nami in izboljšaj svojo telesno zmogljivost ter počutje

Zgolj občasna gibalna dejavnost za ohranjanje zdravja in telesne zmogljivosti ne zadošča, zato Svetovna zdravstvena organizacija priporoča, da naj odrasli za znatne koristi za zdravje tedensko izvajajo vsaj od 150 do 300 minut zmerno intenzivne, aerobne telesne dejavnosti (npr. pohodništvo, hitra hoja, tek, kolesarjenje…) ali vsaj od 75 do 150 minut visoko intenzivne, aerobne telesne dejavnosti (oz. enakovredno kombinacijo telesne dejavnosti obeh intenzivnosti). Ob tem naj bi vsaj dva ali večkrat tedensko izvajali tudi telovadne vaje za krepitev mišic pri zmerni, ali še bolje, pri intenzivni vadbi (npr. vadba za moč na prostem…).

Z 12 žigi do nagrade

Ob upoštevanju dejstev, da veliko Slovencev teh priporočil ne dosega, smo pripravili akcijo Telovadi z nami in pridobi 12 štampiljk. Z akcijo želimo k čim bolj redni gibalni dejavnosti za ohranjanje ali izboljšanje zdravja in telesne zmogljivosti spodbuditi čim večje število gibalno neaktivnim ali občasno aktivnih prebivalcev Ljubljane.
V programu je na voljo trideset brezplačnih strokovno vodenih skupinskih vadb na javnih površinah in prostorih. To pomeni, da lahko občani od aprila do konca junija na trim otokih in otokih športa, večgeneracijskih igriščih ter v Dnevnih centrih aktivnostih za starejše Ljubljana (DCA) vse dni v tednu telovadijo brezplačno.
Občani za vsako udeležbo v programu Telovadba na svojo kartico prejmejo en žig z logotipom zmaja Ljubljana je šport. Če v enem mesecu zberejo 12 žigov za nagrado prejmejo majico Ljubljana je šport. En žig simbolično predstavlja količino in aktivnost, ki jo Svetovna zdravstvena organizacija priporoča za ohranjanje zdravja in telesne zmogljivosti.

Kje dobiti kartico in kako zbrati nalepke si lahko preberete na www.ljubljana.si.

Informacije: ljubljanajesport@ljubljana.si, 031 753 333